მიღება ზოგადი ინგლისური ენის კურსზე

დარეგისტრირდი ლეველსის ზოგადი ინგლისური ენის კურსზე, გაიუმჯობესე შენი ინგლისურის ცოდნის დონე, გახდი საუკეთესო მოსწავლე და გაემგზავრე ინგლისში. ინგლისის კონკურსში ჩართულობა იმოქმედებს შენს სწრაფ პროგრესზე და სასურველ შედეგზე

ინგლისის კონკურსის გამარჯვებული გამოვლინდება ორი ასაკობრივი კატეგორიიდან:
 ბავშვები (9-17 წელი)
 ზრდასრულები (18 წლიდან)

 

ჩვენი ინგლისური ენის ზოგადი კურსი შექმნილია მათთვის, ვისაც ინგლისური ენის ყველა კომპონენტის შესწავლა სწრაფად და საფუძვლიანად სურს. 

ჩვენთან ენის ხუთივე კომპონენტს შესაბამისი დრო ეთმობა. აქ შეძლებ თანაბარი ხარისხით აითვისო გრამატიკა, წერა, კითხვა, საუბარი, მოსმენა, ლექსიკა და  სწორი  ინტონაციური წარმოთქმა.

სრულად ინგლისურ ენაზე მიმდინარე საინტერესო, დინამიური და მხიარული გაკვეთილები დაგეხმარებათ სწრაფად აითვისოთ ინგლისური ენა და შეძლოთ მისი პრაქტიკაში გამოყენება.

 

 ბავშვები (9-17 წელი)

ინგლისის კონკურსში ერთვება Levels - English Language Academy-ს ყველა მოსწავლე რომელიც სწავლობს ინგლისური ენის ზოგადი ინგლისური ენის კურსზე და აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

 • არის 9-17 წლის
 • ტესტირების და გასაუბრების შედეგად მოხვდება მინიმუმ Elementary დონეზე და ისაწვლის 2 დონეს  (სექტემბრიდან მაისის ჩათვლით)
 • აქვს სურვილი ბრიტანეთში სწავლის და მშობლის ან მეურვის თანხმობა
 •  სრულად გაივლის ზოგადი ინგლისურის 2 დონეს.

კონკურსის წესები:

 1. ინგლისის კონკურსის პირობების თანახმად გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული 9-17 ბავშვების ასაკობრივი ჯგუფიდან.
 2. გამარჯვებული გამოვლინდება საერთო რეიტინგული სიიდან მიღებული შედეგების მიხედვით.
 3. შეფასება მიმდინარეობს 100 ქულიანი შეფასების სისტემით,რომელიც შემდეგნაიარად ნაწილდება: საბოლოო გამოცდა – 60 ქულა; შუალედური გამოცდა 30 და ქვიზი – (2 ქვიზი -თითო 5 ქულა). გამარჯვებული გამოვლინდება ორივე დონის საბოლოო შეფასების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლის შედეგად.
 4. რეიტინგები სისტემატიურად გამოქვეყნდება რეიტინგულ დაფაზე გამოცდის დასრულების შემდგომ და ასევე გადმოგეგზავნებათ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

კონკურსის პირობები

გამარჯვებულ კონკურსანტებს დაუფინანსდებათ 1 კვირიანი სწავლება ინგლისში ზოგადი ინგლისური ენის კურსზე აკრედიტებულ სასწავლო ცენტრში.

 

 • დაფინანსებაში შედის: რეგისტრაცია, ინგლისური ენის სასწავლო პროგრამა (კვირაში 10-15 საათი),  კლასგარეშე აქტივობები, სასწავლო მასალებით უზრუნველყოფა, საცხოვრებელი, საკონსულოში წარსადგენი მოწვევის წერილი, დაზღვევა, სავიზო მომსახურება
 • დაფინანსება არ მოიცავს: რიტანეთის სავიზო მოსაკრებლის და ავიაბილეთების ხარჯებს.

 

 

 ზრდასრულები (18 წლიდან)

ინგლისის კონკურსში ერთვება Levels - English Language Academy-ს ყველა მოსწავლე რომელიც სწავლობს ინგლისური ენის ზოგადი ინგლისური ენის კურსზე და აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

 • არის 18 წლიდან ზევით
 • ტესტირების და გასაუბრების შედეგად მოხვდება მინიმუმ Elementary დონეზე და ისაწვლის 2 დონეს  (სექტემბრიდან მაისის ჩათვლით)
 •  სრულად გაივლის ზოგადი ინგლისურის 2 დონეს.

კონკურსის წესები:

 1. ინგლისის კონკურსის პირობების თანახმად გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული 18 წლიდან ზემოთ ასაკობრივი ჯგუფიდან.
 2. გამარჯვებული გამოვლინდება საერთო რეიტინგული სიიდან მიღებული შედეგების მიხედვით.
 3. შეფასება მიმდინარეობს 100 ქულიანი შეფასების სისტემით,რომელიც შემდეგნაიარად ნაწილდება: საბოლოო გამოცდა – 60 ქულა; შუალედური გამოცდა 30 და ქვიზი – (2 ქვიზი -თითო 5 ქულა). გამარჯვებული გამოვლინდება ორივე დონის საბოლოო შეფასების საშუალო არითმეტიკულის გამოთვლის შედეგად.
 4. რეიტინგები სისტემატიურად გამოქვეყნდება რეიტინგულ დაფაზე გამოცდის დასრულების შემდგომ და ასევე გადმოგეგზავნებათ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

 

კონკურსის პირობები

გამარჯვებულ კონკურსანტებს დაუფინანსდებათ 1 კვირიანი ტური ლონდონში 

 • დაფინანსებაში შედის: რეგისტრაცია, საცხოვრებელი, ავიაბილეთი, სავიზო მომსახურება, სამოგზაური დაზღვევა
 • დაფინანსება არ მოიცავს: ბრიტანეთის სავიზო მოსაკრებლის ღირებულებასა და კვებას

 რეგისტრაციისთვის: https://goo.gl/cNB925

 დონის განმსაზღვრელი უფასო ტესტის შესავსებად გადადით ბმულზე: https://goo.gl/K74n2c

რეგისტრაციისთვის დაგვიკავშირდით:

🏢ჭავჭავაძის გამზირი 29გ
 +995322180605 +995551180066
 info@levels.ge 

 
კომენტარები