კურსები

Image by Icons8 Team

ზოგადი
ინგლისური

Image by Leon

სასაუბრო
ინგლისური

Female Students

ეროვნული
გამოცდა

In the Classroom_edited.jpg

საშაბათო
სკოლა

School Children

საკვირაო
სკოლა

Business Presentation

კორპორაციული
ინგლისური

Job Interview

პროფესიული
ინგლისური

Tutor

ინდივიდუალური
გაკვეთილები

 

ინგლისურის კურსები, inglisuris kursebi